Hjem | Selskaper | Kurs | Overnatting | Om Bakkergården | Kart | Kontakt oss| Kurskort for bedrifter

Om Bakkergården

Bakkergårdens historie begynner før år 1300. Både Karistua og Smia ble bygget på 1800-tallet. Tømmerhusene skaper en spesiell og lun atmosfære med det antikke interiøret som har fulgt gården.

Bakker har tradisjonell korn- og skogsdrift. Det gamle kulturlandskapet rundt gården blir brukt som beiter av kuene på gården. Ravinelandskapet innbyr til turer i frodig blandingsskog, blant annet ned til Årestua.

Vi som driver Bakkergårdens overnatting, kurs- og selskapslokaler i dag er Elisabeth Hovland og Elisabeth Strengen. Vi har jobbet på gården som servitører i flere år, kjenner historien som følger med både bygninger, personer og gjenstander. Vi er opptatt av å bevare det spesielle og nostalgiske ved gården.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss!

Årestua
Årestua

"Bakkergården" er tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke, "Olavsrosa". Kvalitetsmerket viser veg til eineståande produkt rotfesta i den norske kulturarven. Kvalitetsmerket blir tildelt etter ei streng vurdering som legg vekt på produktet sin kulturhistoriske verdi, korleis denne er teken vare på, og korleis produktet er gjort tilgjengeleg for publikum.